OUTDOOR

Szkolenia outdoor

Specyfiką zajęć outdoor jest nauka przez doświadczenie w naturalnej przestrzeni. Podczas naszych szkoleń dajemy szansę najcenniejszych doświadczeń z jednoczesnym podnoszeniem kompetencji zawodowych i interpersonalnych. Szkolenia tego typu są niezwykle efektywne. Naturalne otoczenie wzmacnia bodźce wpływające na uczestników, co wywołuje długofalowe wspomnienia. Szkolenia outdoor stanowią dla uczestników szereg wyzwań, którym muszą sprostać w terenie. Wspólnie wykonywane różnorodne zadania uczą współpracy oraz scalają zespół. Program szkoleń jest każdorazowo poprzedzony dokładną analizą potrzeb klienta. Dzięki precyzyjnie dobieranym zadaniom wzrastają kompetencje i umiejętności uczestników w konkretnej dziedzinie. Nasze szkolenia przybierają bardzo różne formy oraz odbywają się na rozmaitym terenie. Dzięki czemu za każdym razem jesteśmy w stanie zaproponować coś oryginalnego, nawet tym grupom które odbyły już wiele szkoleń.

Cele związane z rozwojem zespołu jako całości:

        -Budowanie nowego zespoł.
        -Usprawnienie pracy istniejącego zespołu (rozwój silnych stron).
        -Zdefiniowanie ról zespołowych.
        -Zintegrowanie zespołu powstałego z dwóch innych (np. fuzja, reorganizacja).
        -Utrzymanie motywacji zespołu w momentach zmian i kryzysów (np. po zmianie strategii firmy).
        -Zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy działami, poprawa komunikacji pomiędzy działami.

Cele związane z rozwojem umiejętności osobistych:

        -Komunikacja i komunikowanie się.
        -Zarządzanie i przewodzenie zespołem.
        -Zarządzanie czasem, efektywność osobista (wybrane elementy).
        -Radzenie sobie ze stresem.
        -Współpraca.

Podczas dobrze opracowanego projektu szkoleniowego można się nauczyć skutecznie określać cel, jaki zespół ma osiągnąć, wyznaczać poszczególne kroki zbliżające wszystkich do określonych rezultatów, współpracować, wyciągać wnioski z błędów i porażek oraz wspólnie celebrować sukcesy.  To, czego uczy konkretne szkolenie, zależy w równym stopniu od uczestników, jak i prowadzących.

Pod względem dostarczanej uczestnikom adrenaliny szkolenia outdoor dzielimy na trzy rodzaje: Pleasure, Adventure i Extreeme.
Szkolenie typu Pleasure

Nie zawiera żadnych ćwiczeń, których wykonanie mogłoby podnieść poziom adrenaliny uczestników lub spowodować zmęczenie fizyczne. Wszystko odbywa się na trawie, w parku, a scenariusz zawiera głównie proste gry.

Typ Adventure
To na przykład łatwa wspinaczka lub zjazd na linach. Prawidłowo prowadzone zajęcia nie wymagają jednak żadnej szczególnej sprawności fizycznej, a wykonanie wszystkich zadań musi być osiągalne nawet dla osób o minimalnej kondycji fizycznej. Dla przykładu, podczas wspinaczki osoba wchodząca do góry jest wspomagana przez innych uczestników, którzy w trudnych momentach podciągają wspinacza.

Czym jest Extreeme
Zawiera dużą dawkę sportów ekstremalnych. Wymaga pewnej kondycji fizycznej, ale niepotrzebna jest umiejętność wiązania węzłów wspinaczkowych, znajomości zasad bezpieczeństwa itp. - to należy do prowadzących.
Integracja przez sport i zabawę

Dla nas interesujące są te wyjazdy w których pojawiają się gry integracyjne. Dostarczają zwykle najmniej adrenaliny, ale niosą ze sobą największą wartość edukacyjną. Mogą rozwijać bardzo konkretne umiejętności, takie jak komunikacja międzykulturowa, zarządzanie projektem albo zmianą. Inną popularną formą zajęć  (bok gier) są zadania linowo–wspinaczkowe, gry na orientację oraz wodne. Ich wartość edukacyjna jest mniejsza, ale doskonale integrują grupę i pozostawiają niezapomniane wrażenie. Dla spragnionych przygody pozostaje ekstremalna wyprawa.

Efektywność szkoleń outdoor

Szkolenie outdoor nie kończy się jednak w dniu powrotu uczestników do domu. Ponieważ tego typu edukacja pracowników sporo kosztuje, musi więc paść pytanie: czy to się opłaca? W praktyce istnieją trzy metody pomiaru efektywności outdooru. Pierwsza z nich to tzw. mierniki energii organizacyjnej. Jest to kombinacja testów psychologicznych, ankiet i kwestionariuszy, w których uczestnicy (i ich przełożeni) odpowiadają na pytania związane z ich motywacją do pracy.

Drugi miernik efektywności takich szkoleń to tzw. wskaźnik rotacji. Dla przykładu, jeśli rotacja wynosiła w 50-osobowej firmie 10% przed szkoleniem i 4% po szkoleniu, to innymi słowy do tej pory rocznie trzeba było z powodu rotacji szukać 5 osób, a w wyniku przeprowadzonego szkolenia tylko dwóch.

Przykłady przeprowadzanych przez nas szkoleń:

Gra miejska
- Nieznany teren, odmienny język i kultura - Uczestnicy, podzieleni na grupy przemierzają przestrzeń miejską według scenariusza. Po drodze niczym bohaterowie gier i filmów odnajdują wskazówki, spotykają postaci i znanych bohaterów. -Rozmaite zadania i wyzwania, rozwiązywanie zagadek angażujące każdego uczestnika -Poznawanie nowych miejsc, zabytków oraz kultury miejscowej społeczności - Integracja i zacieśnianie więzi wśród uczestników

Skimboarding
- Szkolenia prowadzone są przez profesjonalnych i doświadczonych instruktorów. Szkolenie skimboardowe obejmuje podstawy pływania na skimboardzie, oraz naukę zaawansowanch tricków.

Rafting
-pokonywanie górskich rzek na specjalnych atestowanych pontonach. Każdy uczestnik bierze czynny udział i współpracuje z grupą. Poziom trudności spływów dostosowywany jest do grupy. Połączenie bezpiecznej i atrakcyjnej zabawy z celami stawianymi przez klienta. Aby szkolenie nie okazało się tylko sposobem na wydanie pieniędzy z budżetu szkoleniowego firmy, warto najpierw zastanowić się nad celem zajęć w terenie.

Oferta

Oferujemy organizację IMPREZ, SZKOLEŃ i KONFERENCJI dla firm i instytucji.
Firma Kamand od pięciu lat zajmuje się kompleksową obsługą artystyczną i techniczną imprez firmowych. Działamy na terenie całego kraju i w Europie.

czytaj więcej ›

Biura DJ Kamel w Polsce

:::Biura DJ Kamel w Polsce:::
Biuro we Wroclawiu czynne: poniedzialek-czwartek ul. Włodkowica 1, Wrocław

Biuro w Warszawie czynne: piatek-sobota ul. Racławicka 99 (Forty Mokotowskie - www.op1.pl)

Zapraszamy do pozostałych serwisów

super wesele

szkolenia firmowe

dj kamel

impreza firmowa

Skontaktuj się:

skype:
limaka

tel:
00 48 501 448 598


lub poprzez formularz: formularz kontaktowy

Współpracowałem z wieloma klubami i firmami w Polsce i na świecie (Radio Bar, Manana Cafe, praca w USA dla sieci hoteli Four Seasons i na statkach pasażerskich Carnival
Cruise Line). ››


Kamil Andrzejewski
djkamel.pl